Dealer case

Connect Room

Technologia wykorzystywana w dzisiejszym sprzęcie rolniczym nieustannie idzie naprzód i rozwija się, a liczba połączonych maszyn w terenie szybko rośnie. Otwiera to mnóstwo możliwości, jeżeli chodzi o obsługę rolników i wspieranie ich w maksymalnym wykorzystaniu ich maszyn i pól. Odpowiedzią marki Case IH jest Connect Room Hub, stanowiący centrum usług online Case IH i umożliwiający przejście od reaktywnego do proaktywnego, a w niektórych przypadkach wręcz prewencyjnego, podejścia do wspierania klientów.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Podczas pracy w polu połączone maszyny Case IH nieustannie generują dane - parametry robocze, stan techniczny, dane agronomiczne - i przesyłają je do nowo zainstalowanego europejskiego centrum Connect Room Hub Case IH w St Valentin. Eksperci ds. produktów Case IH analizują dane, aby tworzyć i na bieżąco udoskonalać algorytmy generujące alerty, porady dotyczące obsługi maszyny oraz informacje przydatne dla klienta. Connect Room Hub stanowi centrum sieci Connect Roomów u dealerów Case IH, w których stan maszyn klienta jest monitorowany przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Gdy system Connect Room Hub zidentyfikuje potencjalny problem, do Connect Room u dealera Case IH natychmiast wysyłany jest automatyczny alert, umożliwiający podjęcie natychmiastowych działań - czasami jeszcze przed wystąpieniem problemu, co zapobiega przestojom maszyn. Z poziomu Connect Room dealer może również przeprowadzić zdalną diagnostykę maszyny klienta, a nawet połączyć się z wyświetlaczem maszyny i podjąć działania bez opuszczania miejsca, w którym się znajduje. Connect Room Hub może również pomóc klientom w utrzymaniu ich floty w idealnym porządku bez zakłócania ich działalności rolniczej, poprzez wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu zaplanowania rutynowych przeglądów zgodnie z ich harmonogramem prac.


Raporty
Connect Room Hub generuje również trzy rodzaje raportów dla klientów, aby mogli oni jak najlepiej wykorzystywać swoje maszyny, utrzymywać je w dobrym stanie i chronić swoje inwestycje.

Miesięczny raport historii maszyny, generowany na podstawie danych telemetrycznych i danych z czujników zebranych przez podłączoną maszynę, zapewnia klientowi lepsze zrozumienie sposobu użytkowania i stanu technicznego maszyny, umożliwiając identyfikację ewentualnych problemów. Umożliwia im to zapewnienie dobrego wykorzystania i dobrego stanu maszyny, co z kolei chroni jej wartość rezydualną.

raporcie dotyczącym utrzymania maszyny wyszczególnione są wszystkie czynności serwisowe, naprawy i przeglądy w całym okresie eksploatacji maszyny, co zapewnia identyfikowalność całej historii serwisowania i tworzy przejrzystą relację z dealerem i marką Case IH.

Raport operacyjny pomaga klientowi upewnić się, że jego operatorzy korzystają z maszyn w sposób prawidłowy, wydajny i bezpieczny. Dzięki wskaźnikom KPI i spostrzeżeniom zawartym w raporcie klient może wykryć nieprawidłowości w sposobie korzystania z maszyny przez operatora lub zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Może podjąć działania i omówić z dealerem zorganizowanie szkolenia operatora dostosowanego do jego potrzeb.

 

Siedziba główna w Kurzejewie 
Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00-17:00

Wtorek: 8:00-17:00

Środa: 8:00-17:00

Czwartek: 8:00-17:00

Piątek: 8:00-17:00

Sobota: 8:00-14:00

Niedziela: NIECZYNNE 

 

Jesteśmy zaraz obok

 

 

O nas
Praca

 

Oddział Zębówiec 
Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00-16:00

Wtorek: 8:00-16:00

Środa: 8:00-16:00

Czwartek: 8:00-16:00

Piątek: 8:00-16:00

Sobota: NIECZYNNE

Niedziela: NIECZYNNE